Werkwijze

Hoe verloopt een traject?

 

1. Aanmelding

\

Je kunt een afspraak maken per telefoon, e-mail of schriftelijk.

\

Vervolgens wordt vrijblijvend een gratis kennismakingsgesprek ingepland van ongeveer 30 minuten. Dit kan op locatie plaatsvinden, per telefoon of videobellen.

\

Bij het kennismakingsgesprek ontvang je algemene informatie over mijn werkwijze en kun je vragen stellen. Je ontvangt ook het intakeformulier.

2. Intake

\

Kan plaatsvinden als het intakeformulier volledig is ingevuld.

\

De mogelijkheden voor een behandelplan worden besproken.

\

De hulpvraag, klachten en problemen worden in kaart gebracht.

\

Na afloop van de intake kan er een vervolgafspraak worden gemaakt voor een therapie- of coaching traject.

\

Let op: bij kinderen jonger dan 16 jaar is er schriftelijke toestemming van beide ouder(s) nodig.

3. Traject voor coaching of therapie

\

Na het intakegesprek start het traject voor coaching of therapie aan de hand van een behandelplan. Dit plan wordt gemaakt in samenspraak met ouder(s), kind en of de volwassenen bij hypnotherapie.

\

Een behandeltraject is maatwerk en is bij iedereen verschillend. Wel kun je uitgaan dat bij hypnose gemiddeld tot 5 sessies nodig zijn in een traject.

\

In het behandelplan staan concrete doelen waaraan gewerkt gaat worden. Tussentijds tijdens een traject zal ook een evaluatie plaatsvinden.

\

Afhankelijk van de problematiek kunnen de volgende methodes en interventies ingezet worden: hypnose, Neurlo Linguistisch Programmeren technieken (NLP), familie opstellingen, speltherapie, lichaamsgericht werken, werken met delen (voice dialogue, innerlijk kind-werk) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

\

De duur van het traject kan afwijken als er andere onderliggende problemen aan de oppervlakte komen.

\

Ook na het afronden van een traject sta ik klaar voor advies.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?