Tarief & Vergoeding

Mariposha hanteert de volgende tarieven (incl. btw):

Therapie kind en gezin

Coaching kind en gezin

Gesprekken op school

Observatie op school 

Coaching & therapie volwassenen particulier

€ 95,- per sessie (45 min/60 min.)

€ 95,- per sessie (45 min/60 min.)

€ 95,- per sessie (60 min.)

€ 95,- per sessie (60 min/90 min.)

€ 95,- per sessie (60 min/90 min.)

Afzeggingen

Een afspraak afzeggen kan tot uiterlijk 24 uur (een werkdag) van tevoren.  Afzeggen kan telefonisch, via de voicemail, via sms, via WhatsApp of per e-mail.

Wanneer u niet of te laat afzegt (ongeacht de reden), worden er kosten bij u in rekening gebracht. Deze bedragen altijd 50 euro. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar, ook niet via een aanvullende verzekering en bij kinderen en jongeren, ook niet door de gemeente.

Vergoedingen

De vergoeding kan plaatsvinden via het aanvullend pakket van uw ziektekostenverzekering.

Vergoeding via de ziektekostenverzekering

Een aantal zorgverzekeraars vergoeden therapeuten die zijn aangesloten bij de beroepsvereniging VVVK (Vereniging van & voor Kindertherapeuten).
De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis en het daaraan verbonden aanvullende pakket. Binnen het aanvullende pakket valt de vergoeding onder alternatieve geneeswijzen. Wij adviseren u te allen tijde te informeren bij uw zorgverzekeraar.

Privacywet (AVG)

Graag informeer ik u over de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is. Behalve de AVG, zijn de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging (VIT) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Dit heeft gevolgen voor de: 1. dossierplicht; 2. bewaartermijn; 3. beroepsgeheim; 4. minderjarigen; Meer info hierover zowel mondeling als daarna ook schriftelijk tijdens het kennismakingsgesprek.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?