Aanbod

Bij Mariposha wordt er gewerkt met twee behandelmethodes: coaching (kortdurend) en therapie (langdurig). Welke vorm het beste past bij jouw kind, wordt vastgesteld tijdens het kennismakingsgesprek. Lees hieronder het verschil tussen coaching en therapie en welke behandeltrajecten er mogelijk zijn.

Kind, jeugd en gezinstherapie

Z

Kijkt naar de oorzaak van problemen bij het kind.

Z

Langdurige hulp: vanaf 10 sessies, waarbij volgens een vast protocol wordt gewerkt.

Z

Verschillende werkvormen worden ingezet.

Z

Naast de therapiesessies met het kind wordt indien nodig ouders, school en broers en zussen ook betrokken in het traject. Dit gaat in overleg met de ouders bij het opmaken van het behandelplan.

Z

Kindertherapie volgt de ontwikkeling van het kind. Soms kan het even duren voordat een kind ‘rijp’ is voor een volgende fase. Zodoende kan therapie een paar maanden tot een jaar in beslag nemen.

Kind, jeugd en gezinscoaching

Z

Kijkt niet zozeer naar de oorzaak van de problemen. Er wordt gewerkt met een oplossingsgerichte aanpak, vanuit het hier en nu

Z

Kortdurende hulp: maximaal 6 tot 8 sessies.

Z

Er wordt niet gewerkt met vaste protocollen, maar met actieplannen.

Z

Naast de coachingsessies met het kind wordt indien nodig ouders, school en broers en zussen ook betrokken in het traject. Dit gaat in overleg met de ouders bij het opmaken van het behandelplan. Bij coaching krijgt het kind een duwtje in de rug en wordt het geattendeerd op de gewenste oplossingsrichting.

Begeleiding voor kinderen van 6 tot 16 jaar

Niet alle kinderen hebben een onbezorgde jeugd. Kinderen willen gezien en erkend worden. Als het niet gaat zoals verwacht dan heeft het kind het moeilijk. Ik bied begeleiding voor kinderen van 6 tot 16 jaardie om verschillende redenen problemen met zichzelf en/of de omgeving ervaren. 

Deze problemen kunnen het functioneren en ontwikkeling van het kind soms behoorlijk in de weg zitten. Het kan lastig zijn voor het kind of het gezin om dit zelf op te lossen. Begeleiding hierbij kan daarom uitkomst bieden. 

Therapie voor het gezin

Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie. Bij gezinstherapie wordt er naar het hele systeem gekeken, in dit geval het gezin. 

Het gaat namelijk niet om een persoon, maar over alle personen binnen een gezin. Binnen het systeem hebben jullie gewoontes opgebouwd en manieren hoe je met elkaar omgaat. Als een persoon binnen het gezin verandert dan heeft dat effect op de andere gezinsleden. 

We onderzoeken samen hoe de gezinsleden op elkaar reageren, hoe dit problemen veroorzaakt en ze in stand houdt. Er is aandacht voor de verschillende rollen, posities en verwachtingen van elkaar in het gezin. Het doel van de therapie is dat iedereen zich bewust wordt van onderlinge reacties op elkaar en begrijpt welke invloed dit heeft op de andere gezinsleden. 

Coaching van kinderen en gezinnen

Coaching is een toegankelijke, kortdurende en effectieve vorm van begeleiding aan kinderen en gezinnen. 

Coaching geeft inzicht in het eigen handelen en stimuleert het zelfoplossend vermogen. Kinderen worden gemotiveerd en krijgen inzicht in hun eigen krachten, talenten en kwaliteiten. Dit helpt om in moeilijke situaties het hoofd te bieden en meer veerkracht in het leven te ervaren.

Soms lopen kinderen vast in de ontwikkeling of weet je als ouders even niet hoe je een bepaalde situatie het beste kunt aanpakken. Coaching kan helpen om de situatie vanuit meerdere perspectieven (en vanuit de complete gezinsdynamiek) te bekijken. Zo kan het kind en/of jullie als gezin weer met nieuwe energie verder. 

Begeleiding bij een scheiding voor het gezin

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor het gehele gezin. Kinderen staan voor een nieuwe realiteit. Zelfvertrouwen is heel belangrijk in deze periode, maar ook dat kinderen zich niet schuldig voelen over de situatie.

Vaak komt dat naar voren in gedrag zoals: stil zijn, niet alleen willen/durven zijn, veel om bevestiging vragen, schuldgevoelens, angst en bezorgdheid om de ouders. 

Deze trajecten combineer ik vaak met individuele therapie en gezinstherapie. Ik ondersteun het kind om aan de nieuwe situatie te wennen, meer zelfvertrouwen te krijgen en om te gaan met de nieuwe realiteit. In de sessies neem ik de ouders ook mee in de ontwikkeling van het kind. Kinderen hebben iemand nodig die ze vertrouwen om hen door deze moeilijke tijd heen te loodsen. Dat kan heel goed leerkracht of vriend van de familie zijn. 

Soms zijn gespecialiseerde vaardigheden en kennis nodig voor een effectieve aanpak. Daar focus ik dan ook op in deze sessies, zodat de ouders of andere begeleiders van het kind, hier effectief mee aan de slag kunnen gaan.  Kinderen kunnen zo leren om het gebeurde in een context te plaatsen, eventuele aannames recht te zetten, bepaalde vaardigheden te leren om te gaan met ingrijpende veranderingen in hun leven. 

Begeleiding bij rouw & verlies

Het overlijden van een dierbare heeft een enorme impact. Kinderen die last hebben van blijvende rouwreacties of juist uitgestelde rouw, functioneren niet meer in hun dagelijkse leven. Ze willen niet meer naar school of spelen met vriendjes, huiswerk maken lukt niet of ze zijn continu boos en verdrietig. Hierdoor kunnen kinderen vastlopen in hun ontwikkeling. 

Het is voor deze kinderen belangrijk om een manier te vinden om door te gaan met het leven. Bij verlies en rouwverwerking help ik kinderen, ouders, opa/oma en of de omgeving om te gaan met de situatie tijdens ziekte en bij overlijden. 

Kinderen willen ouders besparen en houden zich groot. In een veilige omgeving laat ik de kinderen weer tot bloei komen. 

Observeren op school

Het doel van observatie is duidelijkheid krijgen over de ontwikkeling op sociaal, cognitief en emotioneel niveau van het kind. 

Soms maken ouders zich zorgen over de ontwikkeling van het kind. Het kind vertoont ander gedrag doordat hij/zij niet lekker in zijn/haar vel zit, heel verdrietig is of heel onzeker of angstig. Professionele hulp hierbij zoeken is raadzaam. 

Soms schuilt achter de hulpvraag iets heel anders voor het kind. In dit soort gevallen kan het goed zijn voor de sessies om het kind op school te observeren. De school dient wel goedkeuring te geven voor deze observatie. Vervolgens zal ik dan een á twee uur het kind in de klas en op het schoolplein observeren.

E-health

Corona heeft online sessies in een sneltreinvaart geïntroduceerd. E-health is een vorm van preventie en kan ingezet worden als een tussentijdse sessie of hulp bieden als er problemen zijn tussen de sessies of na afronding van het traject. 

Deze e-health variant vindt plaats via videogesprekken, bijvoorbeeld Zoom, Teams, WhatsApp of Facetime. 

Werkmethoden

Naast de interventies vanuit mijn opleiding als gecertificeerd kindercoach en therapeut kind, jeugd en gezin, werk ik met verschillende, speelse werkmethoden vanuit Neurolinquistisch programmering (NLP), speltherapie, familieopstellingen, Body & Mind Language, ademhalingstechnieken/bodyscan, werken met delen (voice dialogue, innerlijk kind-werk), ACT (acceptance and commitment therapy en lichaamsgericht werken.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?